مدیریت مشتری

مشتری در همه حال مهمترین جزء هر شغلی محسوب می شود و بدست آوردن یک مشتری سخت و از دست دادن آن به آسانی امکان پذیر است مدیریت مشتری یک نکته مهم در تاکسی سرویس است.

comments powered by Disqus

 

بانک ها طرف قرارداد
معرفی سایت ها دیگر سبک بال فروشگاه تراشه طلایی